AİLE TERAPİSİ

Aile, bireylerin psikolojik işlevselliği açısından önemli bir ortam oluşturmaktadır. Aile terapisi, bireylerin tek tek sorunlarına odaklanmamaktadır, bireylerin arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Amaç, aile içindeki bireylerin etkin olmayan ilişkilerinin değişimini sağlamak ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmaktır.

Aile, yaşam döngüsü içerisinde farklı evrelerden geçmektedir.

– Aileye yeni bir birey olarak bir bebeğin katılması ve anne-baba olunması,
– Çocuğun büyüme süreci,
– Ergen bir çocuğa sahip aile,
– Genç yetişkin çocuğa sahip aile,
– Çocukları evden ayrılan aile
Bu evrelerin yaşandığı süreçlerde farklı sorunlarla karşı karşıya gelinmektedir. Zaman zaman aileler bu sorunların üstesinden gelme konusunda zorluklar yaşamaktadırlar. Aynı zamanda bu süreçler yaşanırken maddi sorunlar, geçim sıkıntıları da aile içerisindeki sağlıklı ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Aile yapısının esnek ya da katı olması, aile içerisindeki hiyerarşik düzen, bireylerin problem çözme becerilerinin yetersiz oluşu, iletişim sırasında karşı tarafa doğru mesaj verememe, aile içerisindeki bireylerin rollerinin karışması gibi durumlar aile içerisindeki ilişkileri etkilemektedir.
Aile terapisi, yaşanan bu sorunların üstesinden gelebilme konusunda aile bireylerinin güçlenmelerine yardımcı olmayı hedefler. Ebeveynlik becerilerini güçlendirmenin yanı sıra çift ilişkisini de güçlendirmek hedefler arasında yer alır. Sorunun ne olduğu ya da nasıl ortaya çıktığı üzerine değil, sorunun aile için nasıl sorun haline geldiği üzerinde durulur. Bireylerin bu sorunlar ile nasıl başa çıkmaya çalıştığı üzerinde durulur. Terapist tarafından yapılan müdahaleler soruna yönelik değil, ilişkilere yöneliktir. Yaşananların aile bireylerinin üzerindeki etkisi üzerinde çalışılır. Geçmişte yaşanmış olaylar tabii ki değiştirilemez ancak bireylerin üzerindeki etkileri değiştirilebilir. Geçmişi kabul etmek bireyin geleceğini yönetebilmesine yardımcı olmaktadır. Her bireyin gelişmek ve sorunlarla baş edebilmek için gerekli içsel kaynakları vardır. Terapist, bireylerin kaynaklarının farkına varmalarına ve kullanmalarına yardımcı olur. Terapi süresince olumlu hedefler üzerinde çalışılır.

Aile Terapisinden Kimler Fayda Sağlayabilir?

Aile içerisindeki ilişkilerinde problem yaşayan herkes aile terapisinden yararlanabilir. Aile terapisi birçok alanda aile bireylerine fayda sağlamaktadır. Bunlardan bazıları;
– Aile içerisinde yaşanan ilişki problemleri,
– Geniş aile bireylerinin çekirdek aileye etkileri,
– Aile yaşantısı içerisinde yaşanan değişiklikler,
– Çocuk sahibi olma/çocuk yetiştirme,
– Çocuk ya da ergen bireyle yaşanan ilişki problemleri,
– Kardeşler arası ilişkisel problemler,
– Uyum ve davranış sorunları,
– Bireyler arasındaki çözümlenmemiş meseleler,
– Kıskançlık,
– Aldatma,
– Boşanma/ayrılma,
– Kayıp/yas,
– Aile içi şiddet,
– Travma,
– İstismar (duygusal, fiziksel, cinsel)
– Anne-baba ilişkisinin yanı sıra çift ilişkisinde yaşanan problemler,
– Aile yaşantısı içerisinde yaşanan ekonomik problemler,

Aile terapisinde, haftada en az 1 kez olmak üzere terapistin çalışma yöntemine göre 50 dk ile bir buçuk saat aralığında süren seanslar düzenlenir. Terapist, danışanlara terapiye getirdikleri konular konusunda duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak güvenli bir ortam sunmaktadır. Seanslara tüm aile bireylerinin katılım sağlaması önem taşımaktadır. Ancak aile bireyleri içerisinde çok küçük yaşta çocuk olduğu durumlarda terapist değerlendirmesine göre çocuğu terapiye dahil edip etmeyeceğine karar verir. Çalışılan yöntem ve konu doğrultusunda terapist aile üyelerini ayrı ayrı görmek üzere seanslar düzenleyebilmektedir. Ancak seansların büyük bir çoğunluğu tüm aile bireylerinin birlikte olduğu şekilde düzenlenmektedir. İlk seans sonrasında bir sonraki seansın gün ve saati danışanlarla birlikte planlanmaktadır.