BİREYSEL TERAPİ

Bireysel terapi, psikolog ve birey arasında güven ilişkisine dayalı, bireyde duygu, düşünce ve davranış değişikliğini hedef alan ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yapılan terapötik bir süreçtir. Bireyin yaşadığı sorun ya da sorunlar doğrultusunda terapi sürecinin hedefleri belirlenir. Bu hedefler ve istenilen duygu, düşünce ya da davranış değişiklikleri terapi sürecinin ne kadar süreceğini belirler. Yaşanılan sorun ya da sorunlar ile baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi ve bireyin bu alanda güçlenmesi de hedefler arasında yer alır. Birden fazla terapi yöntemi vardır ancak terapi sürecindeki hedefler ortaktır. Hedeflere ulaşılan yollar farklılık göstermektedir.

Bireysel terapiden hangi konularda fayda sağlanabilir?

Günlük yaşam sırasında yaşanan genel mutsuzluk hissi, umutsuzluk, günlük yaşamın getirdiği stres ile başa çıkamama, çok fazla sorumluluk sahibi olunmasıyla baş etme konusunda sorun yaşama, önemli karar alma konusunda yaşanan sıkıntılar, okul sorunları gibi sorunların yanı sıra;

– Özgüven ile ilgili sorunlar
– Kişisel gelişim
– Kariyer planlama
– Performans kaygısı
– Sınav kaygısı
– Stresle yönetimi
– Depresyon
– Panik atak
– Obsesif-Kompulsif bozukluk
– Öfke Kontrolü
– Fobiler
– Travma
– Kayıp-Yas Süreci
– Yeme bozuklukları
– Kaygı bozuklukları
– Uyku bozuklukları
– Kişilik bozuklukları
– İstismar (duygusal, fiziksel, cinsel) konularında fayda sağlanmaktadır.

Bireysel terapi seansları 50 dakika olarak, haftada bir gün ve çoğunlukla her hafta aynı gün olarak düzenlenir. Terapi sürecinin ilerleme hızına göre seans araları uzatılabilir. (iki haftada bir, ayda bir vb.) Terapi sürecinde psikoterapist, danışanın duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde paylaşabilmesi adına güvenli ortamı sağlar. Böylelikle kişi yaşadığı sorunları rahatlıkla aktarabilir ve psikoterapist yaşanan sorunun kaynaklarını araştırabilir. Psikoterapist tarafsızdır, öğüt veren ya da neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen bir konumda değildir. Süreci yönetmekte ve bireyin farkındalık seviyesinin artmasına yardımcı olurken, farklı olasılıkları da görmesine yardımcı olur. Bireyin yaşadığı soruna dair baş edebilme becerisinin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Seansların düzenli bir şekilde yapılması hedeflere beklenilen zamanda ulaşılmasını sağlar.