Dil ve konuşma bozukluğu nedir?

Dil ve konuşmayla ilgili bozukluklar birbirleri arasında farklılık göstermektedir. Dil bozukluğu; kişinin duydukları sözcükleri, okudukları sözcükleri anlayamama ve düşüncelerini paylaşmakta yaşadığı problemlerdir. Konuşma bozukluğu ise kişinin konuşma seslerini akıcı ve doğru bir şekilde üretememesidir.
Dil ve konuşma bozukluklarının erken dönem dil ve iletişim sorunlarının genel gelişimini olumsuz olarak etkileyeceği için erken tanılama ve eğitim son derece önemlidir. Ayrıca erken dönem iletişim sorunlarının giderilmesi ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek akademik başarısızlık ve duygusal sorunların da önüne geçebilmekte ya da en azından hafifletebilmektedir.

Dil ve konuşma terapisi nedir?

Dil ve konuşma terapisi, dil ve/veya konuşma bozukluğu olan bireyler için uygulanan tedavi yöntemidir. Dil bozukluğu ve konuşma bozukluğu birbirleri arasında farklılıklar gösterdikleri için uygulanan terapi yöntemleride birbirleri arasında farklılık göstermektedir.
Konuşma terapisti/konuşma bozuklukları uzmanı; ilk olarak dil ve konuşma gelişimi açısından ön değerlendirme yaparken çeşitli testler uygulayarak problemi tanılar. Değerlendirmeler sonucunda ise dil ve konuşma bozukluğu tanısı alan kişilere, konuşma ve dil problemine yönelik terapi programı uygular.

Dil ve konuşma bozuklarının değerlendirilmesinde kullanılan testler nelerdir?

Okul Öncesi Dil Ölçeği-5 (Preschool Language Scale-5) (PLS-5)
Sesletim ve Sesbilgisi testi (SST)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
TEDİL Dil Değerlendirme Testi
TODİL Dil Değerlendirme Testi

Dil ve konuşma terapisine kimler başvurmalıdır ?
Artikülasyon bozukluğu ve/veya fonolojik bozukluğu olan bireyler
Konuşma ve/veya dil gelişimi gecikmesi olan bireyler
Kekemelik veya hızlı bozuk konuşması olan bireyler
Travmatik beyin hasarlarının neden olduğu afazik bireyler
Dudak ve damak yarıklığı anomalileri olan bireyler
İşitme problemi yada öğrenme güçlüğü olan bireyler
Down Sendromu, Serebral Palsi ve Otizme bağlı olarak konuşma problemi olan bireyler

Dil ve konuşma terapisi ne kadar sürer ?
Dil ve konuşma terapisinin süresi, bireylerin dil ve konuşma problemlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.