SPOR PSİKOLOJİSİ, PSİKOLOJİK PERFORMANS DANIŞMANLIĞI

Performansı etkileyen psikolojik prensiplerin bilimsel olarak incelenmesi ve sporcuların kapasitelerinin en yükseğinde performans sergilemeleri için kullanılmasıdır.

Spor ve egzersiz psikolojisinde iki amaçla yola çıkılır:

Psikolojik etkenlerin bireyin performansını nasıl ve ne şekilde etkilediğini anlamak
Spor ve egzersiz aktivitelerine katılımın bireyin gelişim ruh sağlığı ve bütünlüğünü nasıl etkilediğini anlamak.

Bu bağlamda;
-Kaygı bir basketbolcunun serbest atışlardaki isabet performansını nasıl etkiler?
-Zorluklarla başa çıkma ve performans arasındaki ilişki nedir?
-Baskı altında başarıya ulaşabilme nasıl gerçekleşir?
-Zihinsel hazırlık ve hedef belirlemenin performansa etkisi nedir?
-Stres ve kaygıyla baş edebilme düzeyi ile performans arasındaki ilişki nedir?
-Bir koçun oyuncuları desteklemesi (ödül) ve cezalandırması o takımın birlik ve beraberliğini nasıl etkiler?
-İmgelemeye dayalı antrenman sakatlanmış sporcuların rehabilitasyonunu kolaylaştırır mı?
-Bir sağlık uzmanının iletişim stili iyileşme sürecini nasıl etkiler?
-Genç sporcuların saldırganlık düzeyinin yetişkinlik öncesi spor branşlarına katılımıyla bağlantısı ne orandadır?
ve benzeri soruların cevabı aranmaktadır.

Psikolojik performans danışmanları sporcuları ve gençleri anlamak yolunda çalışır ve onların spor ve egzersiz aktivitelerine en üst düzeyde katılımına, zirve performansa ulaşmalarına, bu aktivitelerden kişisel tatmin sağlamalarına ve bu tür aktivitelere katılım sayesinde gelişim göstermelerine yardımcı olurlar.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YÖNELİM

Bilişsel davranışçı yönelimi benimseyen psikologlar sporcuların biliş (kognisyon) veya fikir ve davranışları üzerine odaklanırlar ve davranışları belirlemede düşüncelerin merkezi rol oynadığına inanırlar. Bilişsel-davranışçı psikologlar örneğin özgüven, kaygı, hedef yönelimleri imgeleme, içsel motivasyonu değerlendirmek için ölçekler kullanabilirler. Daha sonra bu değerlendirmelerin sporcu ve egzersiz yapanların davranış değişiklikleriyle nasıl bağlantılı olduğuna bakarlar. Bilişsel davranışçı eğilim davranışların hem çevre hem de biliş tarafından belirlendiğini ve özellikle fikirler ve yorumlamaların önemli rol oynadığını varsayar. Bu bağlamda da kişinin performansını olumsuz yönde etkileyen yorum ve düşüncelerin işlevsel bir hale getirilerek performansının en üst düzeye getirilebilmesi yönünde çalışırlar.