Nurhan Tiftik Ünsal

Nurhan Tiftik Ünsal

Uzman Klinik Psikolog
Çocuk, Ergen ve Yetişkin Terapisti View Details

Uzman Klinik Psikolog Nurhan Tiftik Ünsal, 2010 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü, 2012 yılında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı yüksek derecelerle tamamlayarak mezun olmuştur. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Programı’nda Doktora eğitimine devam etmektedir.

Eğitim yaşantısı boyunca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Terap-İst Terapi ve Danışmanlık Merkezi’nde stajlarını tamamlamıştır. Samandıra Sosyal Hizmetler Kurumu, Acıbadem Huzurevi ve Yeniden Özgürlüğe Vakfı kapsamında bazı sosyal duyarlılık projelerinde gönüllü çalışmaları olmuştur.

2012-2014 yılları arasında Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği kapsamında Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan iki yıl teorik ve süpervizyon şeklinde verilen Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Emre Konuk tarafından verilen EMDR eğitimini tamamlayarak EMDR terapisti ünvanını almıştır.

Yrd. Doç. Dr. Selen Ayas tarafından verilen Çocuk Gelişim Testleri’ni almıştır. Prof. Dr. Nur Serap Özer tarafından teorik ve süpervizyon şeklinde verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Aynı şekilde Dr. Başak Demiriz tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini almıştır. Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl’dan Çocuklu Ailelerde Sistemik Terapi eğitimini tamamlamıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri projesinde çalıştığı yıllar boyunca alanında uzman kişilerce verilen süpervizyon eğitimlerine katılarak mesleki yeterliliğini geliştirmeye devam etmiştir.

2010-2012 yılları arasında Özel Eğitim Merkezlerinde çalışarak; çocuk, ergen, yetişkin ve aile görüşmeleri yapmıştır.

2012-2020 yılları boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında Çocuk ve Ergen Psikologu olarak görev almıştır.

10 yıldır çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında çalışmaya devam etmektedir.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Sözel Bildiri:  “Çocuk Hakları ve Çocuk Kimliği Bağlamında Çocuk ve Suç Kavramlarının Tartışılması” (2010); 1.Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu: “Yeniden Özgürlük Projesi” kapsamında sunulmuş bir sözel bildiri. İstanbul.

Lisans Tezi: Aile İşleyiş Biçimi Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması: Geçerlik ve Güvenirliği

Yüksek Lisans Tezi: Adam Öldüren Kadın Hükümlülerde Adil Dünya İnancı, Çocukluk Çağı Travmaları ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

YAYINLANAN  MAKALELERİ

-Measuring Family Strenghts and Capabilities: Reliability and Validity of the Turkish Version of the Family Functioning Style Scale

Procedia – Social and Behavioral SciencesVolume 11421 February 2014Pages 346-350.

-Female murderers: Examination of the relationship between childhood traumatic experiences and anger expression. (2016). International Journal of Human Sciences,  13(1), 1873-1886.