İdil Çağıl Toğrul

İdil Çağıl Toğrul

Uzman Psikolog
Yetişkin ve Ergen Psikoterapisti View Details

Uzmanlık Alanları: Bireysel Terapi

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında mezun olmuş ve lisans eğitimini takiben aynı üniversitenin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında açmış olduğu yüksek lisans programını tamamlamıştır. Tez çalışmasının konusu: “ Algılanan Örgütsel Destek ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Öz Yeterlilik Faktörünün Düzenleyici Rolü” üzerine çalışmış olup bankacılık sektöründe araştırmasını yürütmüştür. Işık Üniversitesi’ndeki ikinci uzmanlık eğitimini (Tezli Klinik Yüksek Lisans) devam ettirmektedir.

Lisans döneminde Çapa Tıp Fakültesinde Nöropsikoloji servisinde afazi hastaları ile konuşma terapisi üzerine deneyimleri olmuştur.

Lisans eğitiminin ardından başlayan iş hayatına, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı bir psikolojik danışmanlık merkezinde altı sene devam eden çalışmalarını tamamlamıştır. Bu altı senelik süreçte günde 6 ile 10 psikoterapi seansı alarak yetişkin psikoterapisi alanında çalışmıştır. Bu süre zarfında süpervizyon, alan içi eğitimler, seminerler ile klinik alanda eğitimlerine devam etmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı gerçekleştirilen yurt müdürlerine verilen Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifika Programı’nda eğitmen olarak görev almaktadır. 8 yıldır yetişkin psikoterapisi alanında çalışmakta, son iki yılında danışanları ile olan görüşmelerini SEM Psikoloji’de sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Kongre, Workshoplar:

 • Pınar Aslantürk ve Dr. Fiona Faraci moderatörlüğünde “ Bilinçdışı Düşlemler Seminerleri”
 • Pınar Aslantürk ve Dr. Fiona Faraci moderatörlüğünde “Psikanalizde Kadınsı Seminerleri”
 • Uluslararası Psikanaliz Kollokyumu “Günümüzde Oedipus”
 • “Psychotherapy Programs for Patients with Pedophile or Hebephile Preference Disorders in Germany Help for Patients and Prevention of Sexual Child Abuse”- Claudia Kipp Cötok
 • Doç. Dr. Özge Soysal moderatörlüğünde “Psikanaliz Literatüründe İleri Okuma Çalışması”
 • İstanbul Kültür Üniversitesin’de başlatılan Jacques Lacan ‘ ın okumalarının yapıldığı çalışma. Moderatör eşliğinde gerçekleştirilen Nilüfer Erdem’in çevirisini yapmış olduğu “Seminer 11” in okumaları.
 • Çiftler- Çiftlerle iletişim sorunları başlıklı eğitim ve vaka sunumu- Özge Altan Aytun
 • Sanat Psikoterapileri Derneği/ Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri
 • Psikanalitik psikopatoloji bazlı oluşturulmuş olan bir grup süpervizyonuna dahil oldum.
 • (KKT) Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi ve Süpervizyon Süreci- Dr. Fatih Yavuz
 • Vajinismus Workshop – Sultan Doğan
 • İstanbul Psikanaliz Derneği / Psikanalize Giriş Seminerleri
 • Psikanalitik Bakışlar 10 “Ayrılık”  Sempozyumu
 • İstanbul Psikanaliz Derneği – 8. Bir Kuram Bir Konuk Sempozyumu Laurence Kahn

“ Psikanalitik Dinleme” – Aktarımla Biçim Bozulmasının Görüntüleri

 • Eğitim Psikolojisi Sempozyumu “ Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları”
 • Şizofreni Günleri Sempozyumu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Antalya Sempozyumu “Okulda Yenilenme- Rebuilding The Education System”
 • Eğitim Psikolojisi Sempozyumu “Özel Eğitim Modelleri ve Uygulamaları”
 • “Making Career Decisions in the 21st Centry: Simple Techniques For Complex Times”& “Grief and Loss Counseling”
 • “İş Yaşamında Kadın – Women in Managment ”
 • Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Antalya Sempozyumu  “Eğitim ve Beyin – Education and Brain”
 • Eğitim Psikolojisi Sempozyumu “Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi”
 • “Regional Congress of International Assosiation for Cross-Cultural Psychology (IACCP)”
 • “Adler Psikoloji Çerçevesinde Çocuk-Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek”
 • “AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri”
 • Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi
 • Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi “otistik spektrum bozuklukları çalışma grubu”

 

EMDR Eğitimi ve Workshopları:

 • EMDR 1. Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR 2. Düzey Eğitimi- Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • EMDR Sempozyumu- “ Erken dönem Travmaları ve Yetişkinliğe Etkisi”, “Bağlanma” ve “Travmanın Nörobiyolojisi”
 • Fibromiyalji ve Migren Workshop- Emre Konuk, Zeynep Zat
 • EMDR Çalıştay “Söylenmeyeni Duymak” “Kompleks Travması olan danışanlar ile EMDR ile çalışmak: Travmanın nörobiyolojisi, Kişilik bozuklukları, Zor vakalar, Psikotik bozukluklar, Travmatik yas, Preverbal-bastırılmış travmalar, Disosiyatif olgu örnekleriyle EMDR terapisi”

 

Süpervizyon Süreçleri:

 • Süpervizör- Dr. Pınar Aslantürk ve Dr. Fiona Faraci -“Yetişkin Kliniği”
 • Süpervizör- Yard. Doc.Dr. Itır Tarı Cömert
 • Süpervizör – Şirin Hacıömeroğlu
 • Psikanalitik psikopatoloji bazlı oluşturulmuş olan grup süpervizyonu.

Süpervizör – Yard. Doç. Dr. Özge Soysal

Süpervizör-   Psk. Pınar Arslantürk

 • Süpervizör – Eda Arduman
 • Mesleki Grup Süpervizyonu – İnda Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Psk. Ayşegül Kalem Ertal

Psk. Hakan Yüksek –  Psk. Serkan Özgün

 

Sunulan Bildiriler:

 • Erkoç, İ.Ç., Terzioğlu, M. & Kaya, N.(2012). Kronik Ağrı ile Depresyon Arasındaki İlişki Üzerine Deney ve Kontrol Grubu Kıyaslaması. 17. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi’nde sunulmuş olan bildiri. İstanbul.