Meral Bozdemir

Meral Bozdemir

Dr. Öğretim Üyesi
Klinik Nöropsikolog View Details

2001 yılında tam burslu olarak girdiği Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2005 yılında bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı üniversitede aldığı başarı bursu ile (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmiş, bu programı 2008 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programında tez aşamasındadır.

Lisans eğitimi sırasında öğrenci asistanlığı, mezuniyetinin hemen ardından Maltepe Üniversitesi’nde idari asistanlık yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Araştırma Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde psikolog olarak çalışmaya başlamış, bu görevi 2010 yılında Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atanana dek sürdürmüştür.

Halen, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup, aynı zamanda 2009 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Klinik Nöropsikoloji alanında Uzman Psikolog olarak kognitif değerlendirme yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmış, bilimsel toplantılarda sunumları olmuştur.

Nöropsikolojik değerlendirme üzerine çalışmalarını Sem Psikoloji’de sürdürmektedir.