Selin Aktaş

Selin Aktaş

Uzman Klinik Psikolog
Birey, Çift ve Aile Terapisti View Details

Başarı bursuyla başladığı Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2005 yılında dereceyle tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek lisans programına da başarı bursu alarak başlamış ve yüksek başarıyla tamamlamıştır. Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri, Alkol ve Madde Bağımlılığı Polikliniklerinde ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde stajlarını tamamlamıştır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Birimi’nde gönüllü çalışması sırasında eş zamanlı aldığı terapi eğitimleriyle, çocuk-ergen ve yetişkinlerle terapilere başlamış, grup terapilerinde yardımcı terapistlik yapmıştır (2005-2008). “Cognitive Behavioral Therapy (CBT)” eğitimini ve çeşitli projektif-objektif testlerin eğitimlerini aynı dönemde tamamlamış ve uygulama yetkinliği kazanmıştır.

Çeşitli okullarda yarı zamanlı olarak aile danışmanlığı yapmış, hizmet içi eğitimler ve seminerler vermiştir (2005-2014). 2010 Virginia Satir Terapi ekolünü terapilerinde kullanmaya başlamış ve Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü’nde 2012-2015 yılları arasında Virginia Satir Dönüşümsel Çift ve Aile Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

2008’de psikoterapilerini yürütmeye başladığı bir vakıf hastanesinin halen psikoloğudur. Kurumsal firmalara psikoloji temelli hizmetiçi eğitimleri Adisa Danışmanlık’ta vermektedir. Psikoterapilerini ve çalışmalarını kurucularından olduğu Sem Psikoloji’de sürdürmektedir.