ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI

DERYA ŞAHİN

Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü Yüksek Şeref Ödülüne layık olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında özel bir rehabilitasyon merkezinde, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde staj yapmıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlamış aynı zamanda Turgut Özal Üniversitesi’nde KBB Anabilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Biriminde, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde odyoloji biriminde staj yapmıştır.
2015 yılından itibaren özel bir rehabilitasyon merkezinde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı olarak çalışmaktadır. Özellikle ilgilendiği alanlar; İşitme engeline bağlı dil ve konuşma bozuklukları, işitme cihazlı ve implantlı hastalarda işitsel rehabilitasyon, artikülasyon bozuklukları, kekemelik, fonolojik bozukluklar, gecikmiş dil ve konuşma bozukluklarıdır.
İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği’ne üyeliği bulunmakta ve aynı zamanda derneğin komisyonunda görev almaktadır. Çeşitli kongre ve sempozyumlara katılarak poster sunumu ve sözlü sunumlar yapmıştır.Mayıs 2016 tarihinde TC. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanlığı (TİKA) ile ortak yürütülen ‘Gana İşitme Engeliler Okulu’nun İyileştirilmesi Projesi’nde gönüllü katılımcı olarak Afrika’da bulunan Gana İşitme Engelliler Okulu’n da görev almıştır.
Okul öncesi dönemdeki çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin değerlendirildiği aynı zamanda da dil gecikmesi (geriliği) veya bozukluğu olan çocukları tespit etmek için uygulanan Okul Öncesi Dil Ölçeği – 5 (PLS-5) (Preschool Language Scale-5) uygulayıcısıdır.
Odyoloji ve konuşma bozuklukları üzerine çalışmalarını Sem Psikoloji’de sürdürmektedir.