UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

MERVE ÖZGÜR SÖNMEZ

Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 2011’de tamamlamıştır. Aynı yıl Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünü kazanarak 2013 yılında Uzman Klinik Psikolog ünvanını kazanmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süresince Koç Üniversitesi’nde kişisel ve proje asistanlığı yapmış ve psikoloji laboratuarındaki projelerde görev almıştır. Lisans döneminde stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Avigen Psikoterapi Merkezi ve Güzel Günler Kliniğinde tamamladıktan sonra yüksek lisans döneminde Güzel Günler Kliniğinde Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın ekibinde ve Avrupa Koleji’nde çalışmıştır.  Aynı zamanda Avigen Psikoterapi Merkezi’nde danışan görmeye devam etmiştir.

Yüksek lisans döneminde Bilişsel-Davranışçı psikoterapi teori ve uygulaması üzerine eğitim almıştır. Çocuk ve ergen üzerine odaklanan yüksek lisans eğitimi süresince şema terapi, aile terapisi, psikofarmakoloji, psikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler ve grup psikoterapileri eğitimlerini almıştır. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Biriminde 1 sene boyunca Dr.Alp Karaosmanoğlu  ve Dr. Ahmet Tosun’un süpervizörlüğü eşliğinde psikoterapi uygulayarak süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

Yüksek lisansta aldığı eğitimlerin yanı sıra çeşitli eğitimler ve seminerlere katılmıştır.  2015 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünde düzenlenen ‘’EMDR I. Düzey Eğitimi’ (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimini tamamladı. Uygulayabildiği testler arasında PECS (Picture Exchange Communication System) (Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi, Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri (Wechler Bellek Testi, Semantik Akıcılık Testi, Stroop Test, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi, Boston Adlandırma Testi, WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi, İz Sürme Testi) ve Metropolitan Okul Olgunluğu Testi bulunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

2013 yılında tam zamanlı olarak Dört Mevsim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde göreve devam etmiş ve 3 sene bu görevini sürdürmüştür. 2016 yılında Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlamış, aynı zamanda Meva PDM’de danışan görmeye devam etmiştir. 2017 yılında ise Maltepe Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi’nde ders vermeye balşamıştır. Şu anda Acıbadem Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye devam etmektedir. Rehabilitasyon merkezindeki görevine yarı zamanlı devam ederken aynı zamanda Meva PDM ve Sem Psikoloji’de danışan görmektedir.