Boşanma ve Çocuk

BOŞANMA VE ÇOCUK Her ailede, aile üyelerinin yaşadıkları ve bunlarla baş etme biçimleri ailenin yapısına göre farklılık gösterir. Çocuk ile boşanma sürecinin konuşulması için öncelikle kararın kesinlik kazanması önemlidir. Kararın kesinlik kazanmadığı durumlarda geri dönüşler yaşanabilir ve bu durum çocuğun iç dünyasında karışıklık yaşamasına neden olur. Boşanma kararının netlik kazanmasından sonra çocuğa açıklama yapılmalıdır. Açıklama…

Takıntılarınızı takip edin

Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Bir anksiyete yani kaygı bozukluğudur ve psikiyatrik rahatsızlıklar arasında en sık rastlananlardan biridir. ‘Obsesyon’ ve ‘kompulsiyon’ kavramlarını tanımak, hastalığı tanımayı kolaylaştıracaktır. Şöyle özetleyeyim: Obsesyon, zihne kontrol dışı hücum eden, saçma veya gerçek dışı oldukları bilinse de zihinden uzaklaştırılamayan, kişiye huzursuzluk veren, tekrarlayan, zorlayıcı düşüncelerdir. Kompulsiyon ise rahatsızlık veren bu tatsız, kaygı…

WISC-IV Nedir?

WISC-IV nedir?

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, klinik zihinsel değerlendirme aracıdır.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal fobi çok yaygındır. Her 8 kişiden biri yaşamının bir bölümünde sosyal fobi yaşar. Sıklıkla ergenlik döneminde başlar ve kalabalık ortamlardan çok, küçük gruplarda başka insanlar tarafından incelenme korkusu çevresinde gelişir. Sosyal ortamlardan kaçınma davranışına sebep olur.