UZMAN PSİKOLOG

İDİL ÇAĞIL TOĞRUL

Bireysel Terapi, Kurumsal Danışmanlık

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında mezun olmuş ve lisans eğitimini takiben üniversitenin Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında açmış olduğu yüksek lisans programını tamamlamıştır. Tez çalışmasının konusu: “ Algılanan Örgütsel Destek ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Öz Yeterlilik Faktörünün Düzenleyici Rolü” üzerine çalışmış olup bankacılık sektöründe araştırmasını yürütmüştür. Işık Üniversitesi’ndeki ikinci uzmanlık eğitimini (Klinik Yüksek Lisans) devam ettirmektedir.

Lisans döneminde Çapa Tıp Fakültesinde Nöropsikoloji servisinde afazi hastaları ile konuşma terapisi üzerine deneyimleri olmuştur. 

Lisans eğitiminin ardından başlayan iş hayatına, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı bir psikolojik danışmanlık merkezinde altı senedir devam eden çalışmalarını tamamlamıştır. Bu altı senelik süreçte günde 6 ile 10 psikoterapi seansı alarak yetişkin psikoterapisi alanında çalışmıştır. Bu süre zarfında süpervizyon, alan içi eğitimler, seminerler ile klinik alanda eğitimlerine devam etmekle birlikte endüstri ve örgüt psikolojisi alanında da kurumlara eğitim vermek adına çalışmalarını sürdürmektedir.  

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Kongre, Workshoplar:

 • Yard. Doç. Dr. Özge Soysal moderatörlüğünde “Psikanaliz Literatüründe İleri Okuma Çalışması”
 • İstanbul Kültür Üniversitesin’de başlatılan Jacques Lacan ‘ ın okumalarının yapıldığı çalışma. Moderatör eşliğinde gerçekleştirilen Nilüfer Erdem’in çevirisini yapmış olduğu “Seminer 11” in okumaları.
 • Çiftler- Çiftlerle iletişim sorunları başlıklı eğitim ve vaka sunumu- Özge Altan Aytun
 • Sanat Psikoterapileri Derneği/ Travmada ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri 
 • Psikanalitik psikopatoloji bazlı oluşturulmuş olan bir grup süpervizyonuna dahil oldum.  
 • (KKT) Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi ve Süpervizyon Süreci- Dr. Fatih Yavuz 
 • Vajinismus Workshop – Sultan Doğan 
 • İstanbul Psikanaliz Derneği / Psikanalize Giriş Seminerleri 
 • Psikanalitik Bakışlar 10  “Ayrılık”  Sempozyumu 
 • İstanbul Psikanaliz Derneği – 8. Bir Kuram Bir Konuk Sempozyumu Laurence Kahn 

“ Psikanalitik Dinleme” – Aktarımla Biçim Bozulmasının Görüntüleri 

 • II. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu “ Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları”  
 • 4. Şizofreni Günleri Sempozyumu
 • IX. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Antalya Sempozyumu  “Okulda Yenilenme- Rebuilding The Education System” 
 • III. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu “Özel Eğitim Modelleri ve Uygulamaları” 
 • “Making Career Decisions in the 21st Centry: Simple Techniques For Complex Times”& “Grief and Loss Counseling” 
 • “İş Yaşamında Kadın – Women in Managment ” 
 • X.Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği  Antalya Sempozyumu  “Eğitim ve Beyin – Education and Brain”  
 • IV. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu “Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi”
 • “Regional Congress of International Assosiation for Cross-Cultural Psychology (IACCP)” 
 • “Adler Psikoloji Çerçevesinde Çocuk-Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek” 
 • “AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri” 
 • 17. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi 
 • 17. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi “otistik spektrum bozuklukları çalışma grubu” 

EMDR Eğitimi ve Workshopları:

 • EMDR 1. Düzey Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstütüsü 
 • 4. EMDR Sempozyumu- “ Erken dönem Travmaları ve Yetişkinliğe Etkisi”, “Bağlanma” ve “Travmanın Nörobiyolojisi” 
 • Fibromiyalji ve Migren Workshop-  Emre Konuk, Zeynep Zat 
 • EMDR Çalıştay “Söylenmeyeni Duymak” “Kompleks Travması olan danışanlar ile EMDR ile çalışmak: Travmanın nörobiyolojisi, Kişilik bozuklukları, Zor vakalar, Psikotik bozukluklar, Travmatik yas, Preverbal-bastırılmış travmalar, Disosiyatif olgu örnekleriyle EMDR terapisi”

Süpervizyon Süreçleri:

 • Süpervizör- Yard. Doc.Dr. Itır Tarı Cömert 
 • Süpervizör – Şirin Hacıömeroğlu 
 • Psikanalitik psikopatoloji bazlı oluşturulmuş olan bir grup süpervizyonuna dahil oldum.  

Süpervizör – Yard. Doç. Dr. Özge Soysal

Süpervizör-   Psk. Pınar Arslantürk

 • Süpervizör – Eda Arduman 
 • Mesleki Grup Süpervizyonu – İnda Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Psk. Ayşegül Kalem Ertal 

Psk. Hakan Yüksek –  Psk. Serkan Özgün 

Sunulan Bildiriler:

 • Erkoç, İ.Ç., Terzioğlu, M. & Kaya, N.(2012). Kronik Ağrı ile Depresyon Arasındaki İlişki Üzerine Deney ve Kontrol Grubu Kıyaslaması. 17. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi’nde sunulmuş olan bildiri. İstanbul.